Logo Wizards CZ s.r.o.

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Moderní vzdělávání je e-learning! 

Největším bohatstvím každé firmy je v současném konkurenčním prostředí její lidský potenciál - vzdělaní a motivovaní zaměstnanci. Skutečně úspěšné firmy vnímají peníze vynaložené na průběžné zvyšování kvalifikace zaměstnanců jako investici, nikoli náklady. Přidejte se k nim!

K čemu můžete využít e-learning?

Pod pojmem e‑learning rozumíme vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, distribuci studijního obsahu a komunikaci mezi lektorem a účastníky. Vaši zaměstnanci mohou absolvovat školení, aniž by vstali od počítače, což šetří jejich čas i náklady například na dopravu. Výuka je plně interaktivní, což posiluje motivaci účastníků a umožňuje jim odnést si ze školení poznatky a dovednosti, využitelné v jejich konkrétní praxi.

E‑learnig má v současnosti nepřebernou paletu možností využití, například:

 • můžete provádět povinná školení ze zákona (školení řidičů, BOZP apod.),
 • školit interní předpisy,
 • vyučovat měkké dovednost (školení jazyků, počítačových dovedností apod.)
 • testovat znalosti zaměstnanců, atd.

Nabízíme komplexní e-learningové řešení

Díky dlouhodobé spolupráci s řadou významných klientů máme dostatek zkušeností a provozních kapacit na vytvoření jakkoli náročného e‑learnigového řešení. Pomůžeme vám:

 • analyzovat firemní prostředí a vaše konkrétní požadavky v oblasti (elektronického) vzdělávání,
 • zavést e‑learning jako nástroj efektivního vzdělávání.
 • nainstalujeme pro vás již vytvořené e‑learningové kurzy, testy a dodáme vhodné metodiky,
 • vytvoříme speciální e‑learningové kurzy na míru vaší firmy,
 • zajistíme prezenční e‑learningová školení pro správce, autory, studenty,
 • budeme poskytovat průběžnou podporu pro celý proces vzdělání.

e-learningové kurzy

Systém pro řízení výuky

Zavedení jakéhokoli systému vždy předchází zevrubná analýza. Doporučíme vám vhodný e‑learningový systém, přičemž nejsme fixováni na žádného konkrétního dodavatele. 

Logo Moodle

Preferujeme systém pro správu výuky (LMS) Moodle, jehož nasazení jsme provedli v mnoha firmách, školách, institucích veřejné správy. LMS Moodle je zdarma a je kompatibilní s normou kurzů SCORM. Základním, středním i vysokým školám nabízíme v oblasti implementace LMS Moodle bezplatné konzultace.


Co je LMS Moodle?

Moodle je softwarové prostředí pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na webu, jak intranetu, tak internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání.

Tvůrci kurzů v prostředí Moodle mají k dispozici řadu modulů pro sestavení obsahu. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále přizpůsobovat, a využívat je tak v různých pedagogických situacích. Kromě těch dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů. Pomocí standardně dodávaných modulů lze do on-line kurzu vkládat např.:

 • Studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek, apod.,
 • diskusní fóra s možností odebírání příspěvků e-mailem,
 • úkoly pro účastníky kurzu,
 • automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh,
 • slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu,
 • vzdělávací obsah dle specifikace SCORM atd.

Moodle umožňuje také evidenci studijních výsledků. Činnost uživatelů je zaznamenávána v podrobných protokolech a souhrnných statistikách.

Více o LMS Moodle a e-learning kurzech na http://ebrana.cz/e-learning-reseni 

Proč právě LMS Moodle?

 • Moodle je jedním z nejkvalitnějších LMS, které jsou dnes k dostání.
 • Moodle se neustále vyvíjí a na jeho tvorbě spolupracují lidé z celého světa.
 • Moodle je používán nejvýznamnějšími institucemi, které mají co do činění s e‑learningem (např. Open University Worldwide).
 • Moodle nabízí řadu modulů, které nastavíme přesně dle vašich potřeb.
 • Moodle podporuje technologie Web 2.0 v e‑learningu.
Ukázka LMS Moodle

Proč e-learning od Wizards CZ?

 • Vytvoříme pro vás grafický návrh vzhledu systému Moodle, který následně implementujeme.
 • Máme bohaté zkušenosti s nasazením Moodle, jeho správou a administrací.
 • Nabízíme prověřený, kvalitní a rychlý webhosting pro váš Moodle.
 • V případě zájmu poskytneme individuální školení k LMS Moodle.
 • Nabízíme e‑learningový kurz LMS Moodle pro tutory.

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook

Kontextová navigace

Úvodní stránka Naše služby E-learning


Nabídka obecných stránek webu

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

copyright © 2009 Wizards CZ s.r.o., Wizards Group s.r.o.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2